פרויקטים שלקחנו בהם חלק

תמצית מהפרויקטים שביצענו בשנים האחרונות ב-OpMS

סוג הפרויקט:  פרויקט מדיני ציבורי
המטרה: פינוי שטח לטובת הנחת תשתיות אנרגיה. 

החלק שלנו: פיקוח על המיזם, אבטחת ובקרת איכות במהלך התהליך וסיכום הפעולות בדו"ח מסודר. 

סוג הפרויקט:  אזרחי פרטי
המטרה: פינוי שטח להקמת שדה טורבינות רוח. 

החלק שלנו: סקר נתונים ומחקר מעמיק כדי למפות את האזור לפני תחילת העבודה. בנוסף, גם פיקוח ובקרת האיכות על פינוי השטח.

סוג הפרויקט:  בינלאומי
המטרה: פינוי שטח מטעם קרן ITF ובשיתוף ארגון הומניטרי עולמי Halo Trust. 

החלק שלנו: פיקוח על הפינוי תוך בקרה על הפעולות ודגימה של השטח בסיום העבודה.